Copyright ©2009

V3 Adviseurs & Projectmanagers
Papeweg 56
4471 BH Wolphaartsdijk
0113 - 581726
info@v3-ap.nl
Procesmanagement.
Onderzoek.
Thema's.
Structuurvisies.
Duurzaamheid.
Wie zijn V3-AP.
Bestuur en management.
Diensten.

Bureau voor bestuur en management van stad en land

Home.
Projectmanagement.

Gebiedsontwikkeling

 

Wij organiseren het proces van gebiedsontwikkeling voor overheden die te maken hebben met dynamische gebieden, met complexe problemen, die onderling samenhangen en waarvan de urgentie als hoog ervaren wordt.

 

Het gaat om de samenwerking tussen gemeenten onderling en de provincie, met private partijen waaronder projectontwikkelaar's, met maatschappelijke organisatie en met de vakwereld.

 

Daarbij behoren ook de bijbehorende financiële constructies, die vaak gemeentelijke en sectorale grenzen overschrijden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebiedsontwikkeling.

Gebiedsontwikkelaars

Gezamenlijk met alle belanghebbende partijen stelt de gebiedsontwikkelaar  een ontwikkelingstrategie voor het gebied op. Het is een samenhangende ondernemende aanpak voor sociaal-economische opgaven, woningbouw, bedrijventerreinontwikkeling, infrastructuur, transformatie van de agrarische sector, natuur- en landschapsontwikkeling en de wateropgave in een duidelijk afgeperkt gebied.