Copyright ©2009

V3 Adviseurs & Projectmanagers
Papeweg 56
4471 BH Wolphaartsdijk
0113 - 581726
info@v3-ap.nl
Projectmanagement.
Onderzoek.
Thema's.
Gebiedsontwikkeling.
Structuurvisies.
Duurzaamheid.
Wie zijn V3-AP.
Bestuur en management.
Diensten.

Bureau voor bestuur en management van stad en land

Home.
Procesmanagement.

Procesmanagement

 

Procesmanagement is een benadering om met name zware (beleids) vraagstukken (wicked problems), dus brandende kwesties, waarover weinig overeenstemming bestaat en waarbij de kennis over de oorzaken en omstandigheden en over het oplossend vermogen van een aanpak beperkt is, aan te pakken.

 

Procesmanagement levert als het goed gaat een product op: meestal een package deal, dat wil zeggen een geheel van afspraken dat voor elke partij iets aantrekkelijks heeft. Dat proces gaat niet vanzelf. Het zal op de een of andere manier kunnen worden ontworpen. Daarbij is een procesarchitect cruciaal, die kan worden ondersteund door een procesmanager.

 

V3-AP doet het procesmanagement voor complexe opgaven van overheden of private organisatie.

 

 

 

 

Procesmanagers

Als procesmanager, ontwerpen, begeleiden en evalueren we complexe bestuurlijke processen waarin uiteenlopende en vaak strijdige belangen spelen. Wij helpen u bij het verwerven van draagvlak, het overwinnen van weerstanden en het voorkomen van impasses. Door een zorgvuldig proces komen we tot concrete projecten.