Copyright ©2009

V3 Adviseurs & Projectmanagers
Papeweg 56
4471 BH Wolphaartsdijk
0113 - 581726
info@v3-ap.nl
Procesmanagement.
Projectmanagement.
Thema's.
Gebiedsontwikkeling.
Structuurvisies.
Duurzaamheid.
Wie zijn V3-AP.
Bestuur en management.
Diensten.

Bureau voor bestuur en management van stad en land

Home.

Onderzoek en Advies

 

Met het doen van onderzoek willen wij graag een bijdrage leveren  aan de verbetering van beleid of het functioneren van uw organisatie. De volgende soorten onderzoek kunnen  door ons worden uitgevoerd.

 

Beleidsonderzoek en -analyse

Bij beleidsonderzoek analyseren we of het beleid effectief is, efficiënt wordt uitgevoerd en de rechtmatigheid gegarandeerd is. Toetsing vindt plaats op basis van een van te voren opgesteld normenkader. Het is een vorm van onderzoek waar veelal een procedure van hoor- en wederhoor wordt toegepast. We doen dit onderzoek voor rekenkamers en rijksoverheden.

 

Stap in - onderzoek

Voor rekenkamer(commissie)s bieden wij de mogelijkheid aan om een onderzoek uit te voeren op basis van een standaard opzet die wij ontwikkelt hebben voor een aantal onderwerpen. Hierdoor kan tegen gereduceerde kosten een onderzoek uitgevoerd worden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek.

Adviseurs

Advies en aanbevelingen zijn het sluitstuk van onze onderzoeken. Als onderzoeker en adviseur zijn wij onafhankelijk en staat integriteit van het advies voorop. Bij complexe besluiten kunnen wij u ook adviseren door het doen van een beperkt onderzoek. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om verschillende reeds uitgevoerde onderzoeken in hun samenhang te bezien en daaruit heldere conclusies te formuleren.