Copyright ©2009

V3 Adviseurs & Projectmanagers
Papeweg 56
4471 BH Wolphaartsdijk
0113 - 581726
info@v3-ap.nl
Procesmanagement.
Projectmanagement.
Onderzoek.
Thema's.
Gebiedsontwikkeling.
Structuurvisies.
Duurzaamheid.
Wie zijn V3-AP.
Bestuur en management.

Bureau voor bestuur en management van stad en land

Home.

Projectmanagement

De projectmanagement benadering is gebaseerd op planning en control en is productgericht. Resultaten zijn belangrijk. Onze ambitie is om onze opdrachtgevers op het strategische vlak van dienst te zijn. Een resultaat dat anders en beter is, dan op basis van eerdere plannen was te verwachten. V3-AP helpt u bij de ontwerp van de aanpak, advies of de bemensing.

Lees meer >>>

 

Procesmanagement

Procesmanagement betreft het voorbereiden en nemen van besluiten in overleg met ‘partijen’ uit de omgeving van de organisatie. Bij procesmanagement is de procesmanager ‘de machteloze”en wordt de verantwoordelijkheid bij de machtigen (stakeholders) gelegd. Naar onze visie is wijze waarop belanghebbende partijen (in een vroeg stadium) worden betrokken cruciaal voor het resultaat. V3-AP kan u het procesontwerp of de procesmanager leveren.     

Lees meer >>>

 

Onderzoek

In onze huidige kennis- en informatiemaatschappij neemt de behoefte aan beleid in hoog tempo toe. Dit bemerken wij zowel bij de publieke sector als bij het bedrijfsleven. Voor een goede besluitvorming over omvangrijke (beleids)maatregelen en/of projecten is onderzoek dan ook van fundamenteel belang.  V3-AP kan op diverse beleidsterreinen onderzoek voor u uitvoeren.

Lees meer >>>                         

                                      

Diensten

Diensten.