Copyright ©2009

V3 Adviseurs & Projectmanagers
Papeweg 56
4471 BH Wolphaartsdijk
0113 - 581726
info@v3-ap.nl
Procesmanagement.
Projectmanagement.
Onderzoek.
Thema's.
Gebiedsontwikkeling.
Structuurvisies.
Duurzaamheid.
Wie zijn V3-AP.
Bestuur en management.
Diensten.

Bureau voor bestuur en management van stad en land

Home.

Bestuur en management van stad en land

 

Bij het bepalen van de koers staat de stelling centraal dat de verandering het dominante kenmerk van onze steden en het landschap is. Met als gevolg dat vorm en betekenis voortdurend in beweging zijn.

 

Het is deze praktijk waarmee wij ons dagelijks bezighouden.  De opgave ligt niet meer in de schaarste van ruimte. Wat zich doet gelden is een schaarste van zingeving, die het handelen verlamt.

 

Succesvol projectmanagement, procesmanagement en onderzoek start met de animo en waardigheid van het individu als uitgangspunt te nemen.

 

 

V3 Adviseurs & Projectmanagers is u graag van dienst bij lokale en regionale opgaven en werkt aan zinvolle oplossingen.

 

 

 

Actueel >>>

Lokaal bestuur

V3-AP werkt met en voor gemeenten om de dienstverlening aan de burgers te verbeteren. Deskundig en betrouwbaar en soms eigenwijs. Innovaties zijn noodzakelijk om het bestuur en burgers dichter bij elkaar te brengen.  Sleutelbegrippen zijn resultaatgericht, integraliteit en opdrachtgever-opdrachtnemerschap.

 

Ruimte en leefomgeving

V3-AP werkt aan de verbetering van de kwaliteit van de ruimte en leefomgeving.  Samen met burgers, ondernemers en overheden . V3-AP draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, opstellen van visies, analyses en onderzoeken waarbij een integrale benadering  voorop staat.