Copyright ©2009

V3 Adviseurs & Projectmanagers
Papeweg 56
4471 BH Wolphaartsdijk
0113 - 581726
info@v3-ap.nl
Procesmanagement.
Onderzoek.
Thema's.
Gebiedsontwikkeling.
Wie zijn V3-AP.
Bestuur en management.
Diensten.

Bureau voor bestuur en management van stad en land

Home.
Projectmanagement.

Structuurvisies

De structuurvisie is de richtlijn voor het eigen ruimtelijke beleid. Het instrument voor gebiedsontwikkeling door de koppeling van een inspirerende toekomstvisie voor een gebied, met een uitvoeringsprogramma en een financieringsplan.

 

De maatschappij vraagt erom

De maatschappij vraagt niet alleen integrale planvorming maar ook uitvoering. Juist in het samenspel van actoren, invloed, macht en belangen zijn heldere en innovatieve beelden onontbeerlijk. Gegeven de afhankelijkheid die er bestaat tussen alle in ruimtelijke processen betrokken partijen is samenwerking een conditio sine qua non. Wezenlijke maatschappelijke problemen zijn niet meer op te lossen zonder integraal werken. Toch wordt er nog steeds meer over integrale gebiedsontwikkeling gesproken, dan dat er gepoetst wordt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duurzaamheid.

Methoden

We hebben veel veranderprocessen begeleid.  De laatste jaren zijn we gefascineerd geraakt door de effecten en resultaten van participatieve aanpakken. Aanpakken waarbij alle betrokkenen samen de verandering creëren. Veranderen door te inspireren, te ontdekken, te leren, te verbeelden en te doen in een. We gebruiken daarvoor twee methoden:

 

VisionLab: Een methode waarbij in een korte tijd met een grote groep deelnemers een gezamenlijke visie ontwikkeld wordt.

Visionpro: Een methode om doelgericht  maatschappelijke en politieke partijen te betrekken bij processen.

 

Lees meer >>>

 

 

 

Structuurvisies.
samenvatting-structuurvisie-randstad-2040[1].pdf
Concept_structuurvisie_Renkum_01.pdf
Rapport_Ruimtelijk_Plan_240409_Screen[1].pdf