Copyright ©2009

V3 Adviseurs & Projectmanagers
Papeweg 56
4471 BH Wolphaartsdijk
0113 - 581726
info@v3-ap.nl
Procesmanagement.
Onderzoek.
Thema's.
Gebiedsontwikkeling.
Structuurvisies.
Wie zijn V3-AP.
Bestuur en management.
Diensten.

Bureau voor bestuur en management van stad en land

Home.
Projectmanagement.

Duurzaamheid

 

Duurzaamheid staat voor een wereld die minder berust op producten en goederen, en meer op mensen. Duurzaamheid betekent dingen zo inrichten en ontwerpen dat mensen de zaken weer in eigen hand nemen in plaats van door technologie overvleugeld te worden. Zeer efficiënt gebruik van hulpstoffen betekent dat producten een middel zijn, en geen doel op zich.

 

Nieuwe manieren van kijken

Om in grote systemen met een zekere fijngevoeligheid te kunnen handelen, moeten we op nieuwe manieren naar de wereld leren kijken. We moeten behalve microscopen ook macroscopen maken, die ons helpen inzicht te krijgen in waar dingen vandaan komen en waarom, van het levensverhaal van een hamburger tot ongebreidelde stadsuitbreiding. Als we beter begrijpen waarom de huidige situaties is zoals die is, kunnen we ook beter beschrijven waar we naar toe willen. Met een helder beeld van alternatieve situaties voor ogen kunnen we vervolgens onze weg van hier naar daar ontwerpen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duurzaamheid.

Sense and respond

De top-down ontwerpbenadering werkt niet meer goed omdat complexe systemen, met name waarin de mens centraal staat niet stil blijven staan terwijl wij een nieuw opzet ontwikkelen. Wat beter werkt is ontwerpen op basis van - sense and respond - voelen en reageren: gewenste resultaten worden beschreven, maar niet de manier waarop die precies worden bereikt. Sense and respond wil zeggen dat je openstaat voor gebeurtenissen in een bepaalde context, zoals een stad of regio, en snel en adequaat kunt reageren als de realiteit veranderd. Onder deze voorwaarden wordt ontwerpen een proces van permanente waarneming, meting en feedback.